hur.cn - 华软网

 热门搜索

请教~

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2016/6/20
请问这2段代码是什么方法啊~具体是什么作用的!谢谢
sle_1.selecttext(1,len(sle_1.text))
message.returnvalue=1

------华软网友回答------
sle_1选中文苯,从1到其长度,也就是全部选中。

设置message值
------华软网友回复------
同上。
selecttext是用来选择文本。editname.SelectText ( start, length )返回的是Long


------华软网友回复------
可以去帮助里找一下。F1
------华软网友回复------
谢谢我明白了:)      
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。