hur.cn - 华软网

 热门搜索

这样的一个报表怎么实现?

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2018/6/13
类型                合计
A.国有(1)             100
B.集体(2)              20
C.三资企业(3+4+5)      45
    合资(3)              10
    合作(4)              15
    独资(5)              20
D.其它(6)             ---

根据企业大类(A-D)进行分组汇总不行,其它没有子类别的项会形成重复行。
郁闷的就是,不是所有的类型都有子类别。

求教?
------华软网友回答------
只有分组了

有重复?你的sql语句加个distinct
------华软网友回复------
SQL里用存储过程写好!      
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。