hur.cn - 华软网

 热门搜索

单选按钮弹出对话框

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2011/5/31
单选按钮弹出对话框是响应什么消息
---华软 网友回答---
是什么意思??
是单击了一下单选按钮,然后弹出一个对话框吗?
---华软网友回复---
BN_CLICKED ??
---华软网友回复---
单选按钮就两个消息,单击和双击,BN_CLICKED 和BN_DOUBLECLICKED 。你自己选吧。
---华软网友回复---
BN_CLICKED
---华软网友回复---
难道是 单机按钮 用于切换对话框
---华软网友回复---
你能添加的就单击和双击消息。      
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。