hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 授权方式: 免费源码
 • 支付金币: 0个
 • 金币充值: 点击查看
 • 下载方法: 点击查看
 • 源码大小: 1830 KB
 • 评分等级: ★★★
 • 源码类别: 国内视频
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 整理录入: hurcn
 • 更新时间: 2011/2/13 6:06:06

源码介绍    


双鱼林设备信息管理系统1.0版
系统功能:
  (1)设备类别管理:方便设备的管理,可以添加新类别名称和修改已经存在的类别名称
  (2)设备信息管理:新设备购买入库,对设备的各个属性进行维护和查询
  (3)设备借还管理:对设备的外借和归还等业务进行记录和查询
  (4)设备维修管理:设备出修,返修,并可以按条件查询维修信息
  (5)设备报废管理:对已经无法使用的设备报废处理,同时可以进行查询
  (6)系统管理:可以设置系统的登陆密码,系统说明等。
系统特点:
  (1)登陆加入图片验证码进行身份验证,密码进行md5哈希加密
  (2)系统采用美化的菜单和GridView控件
  (3)每个设备支持图片功能,当上传新图片,系统会自动删掉老图片
  (3)最优化数据库设计,解决了数据一致性问题
  (4)程序使用三层架构思想,采用完全面向对象的思想方法设计

双鱼林设备信息管理系统1.0版
  (4 folders, 54 files, 155.07 KB, 1.83 MB in total.)
about.html 2.68 KB
desk.aspx 2.42 KB
DeviceArriveTime.aspx 2.98 KB
DeviceArriveTime.aspx.cs 733 bytes
DeviceLend.aspx 4.17 KB
DeviceLend.aspx.cs 5.91 KB
DeviceLendList.aspx 4.40 KB
DeviceLendList.aspx.cs 1.63 KB
DeviceManage.aspx 4.07 KB
DeviceManage.aspx.cs 2.14 KB
DeviceRepairBack.aspx 4.29 KB
DeviceRepairBack.aspx.cs 2.76 KB
DeviceRepairDetails.aspx 2.93 KB
DeviceRepairDetails.aspx.cs 1.90 KB
DeviceRepairList.aspx 4.50 KB
DeviceRepairList.aspx.cs 1.74 KB
DeviceRepairOut.aspx 3.98 KB
DeviceRepairOut.aspx.cs 5.47 KB
DeviceRepairQuery.aspx 3.81 KB
DeviceRepairQuery.aspx.cs 801 bytes
DeviceReturnBack.aspx 3.01 KB
DeviceReturnBack.aspx.cs 2.73 KB
DeviceRubbishAdd.aspx 4.01 KB
DeviceRubbishAdd.aspx.cs 5.55 KB
DeviceRubbishInfoClear.aspx 1.76 KB
DeviceRubbishInfoClear.aspx.cs 921 bytes
DeviceRubbishQuery.aspx 3.74 KB
DeviceRubbishQuery.aspx.cs 1.69 KB
DeviceTypeDel.aspx 455 bytes
DeviceTypeDel.aspx.cs 1.00 KB
DeviceTypeEdit.aspx 1.27 KB
DeviceTypeEdit.aspx.cs 1.45 KB
DeviceTypeManage.aspx 3.00 KB
DeviceTypeManage.aspx.cs 1.98 KB
DeviceUpdate.aspx 4.41 KB
DeviceUpdate.aspx.cs 5.53 KB
源码必读.txt 1.11 KB
login.aspx 3.53 KB
login.aspx.cs 3.56 KB
logout.aspx 598 bytes
main.aspx 2.47 KB
main.aspx.cs 773 bytes
menu.aspx 8.70 KB
menu.aspx.cs 405 bytes
NewDeviceAdd.aspx 4.72 KB
NewDeviceAdd.aspx.cs 4.39 KB
PasswordSet.aspx 2.22 KB
PasswordSet.aspx.cs 1.17 KB
seltime.aspx 7.13 KB
Validate.aspx 312 bytes
Validate.aspx.cs 3.68 KB
web.config 1.96 KB
程序使用说明.txt 2.09 KB
使 用 说 明.txt 588 bytes
App_Code
  (3 folders, 0 files, 0 bytes, 59.11 KB in total.)
BusinessLogicLayer
  (0 folders, 8 files, 53.26 KB, 53.26 KB in total.)
Admin.cs 2.96 KB
Department.cs 873 bytes
DeviceArriveTimeInfo.cs 2.06 KB
DeviceInfo.cs 13.93 KB
DeviceType.cs 6.08 KB
LendInfo.cs 9.60 KB
RepairInfo.cs 11.39 KB
RubbishInfo.cs 6.38 KB
DataAccessHelper
  (0 folders, 1 files, 594 bytes, 594 bytes in total.)
SqlString.cs 594 bytes
DataAccessLayer
  (0 folders, 1 files, 5.28 KB, 5.28 KB in total.)
DataBase.cs 5.28 KB
css
  (0 folders, 1 files, 2.49 KB, 2.49 KB in total.)
style.css 2.49 KB
DB_hurcn
  (0 folders, 3 files, 1.62 MB, 1.62 MB in total.)
DeviceInfo_Data.MDF 1.13 MB
DeviceInfo_log.LDF 504.00 KB
sql.txt 3.37 KB
UserControl
  (0 folders, 2 files, 658 bytes, 658 bytes in total.)
WebFootControl.ascx 373 bytes
WebHeadControl.ascx 285 bytes上一源码:双鱼林设备库存管理系统源码
下一源码:双鱼林医院信息管理系统源码

下载地址    

 • 双鱼林设备信息管理系统1.0版.NET

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!