hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 论文编号: 佚名
 • 论文字数: 10000 字
 • 支付金币: 5个
 • 金币充值: 点击查看金币充值
 • 资源类型: 毕业设计
 • 论文语言: 简体中文
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 解压密码:
 • 评分等级: ★★★
 • 整理录入: 昕晨
 • 更新时间: 2020/11/29 23:33:38

设计介绍    


目录
摘要................................................................................................................................................................1
Abstract...........................................................................................................................................................2
致谢词.............................................................................................................................................................3
绪论.................................................................................................................................................................4
第一章.  经常运用元器件基本介绍....................................................................................................................5
    1.1 接触器..............................................................................................................................................5
      1.1.1 接触器的型号说明...................................................................................................................6
      1.1.2 接触器的选用...........................................................................................................................6
    1.2 控制继电器......................................................................................................................................8
      1.2.1 电磁电流继电器、电压继电器及中间继电器........................................................................8
      1.2.2 时间继电器...............................................................................................................................9
      1.2.3 热继电器.................................................................................................................................11
      1.2.4 速度继电器.............................................................................................................................13
      1.2.5 信号继电器.............................................................................................................................14
      1.2.6 零压继电器.............................................................................................................................15
    1.3 刀开关与低压断路器....................................................................................................................15
      1.3.1 低压刀开关.............................................................................................................................15
      1.3.2 低压断路器.............................................................................................................................17
    1.4 熔断器............................................................................................................................................19
      1.4.1 经常运用的熔断器.........................................................................................................................19
    1.5 半导体二极管及其基本应用........................................................................................................20
    1.6 三极管的分类及应用....................................................................................................................21
    1.7 晶闸管及其应用............................................................................................................................21
第二章.  电力拖动方案的确定..................................................................................................................25
    2.1 电动机简介....................................................................................................................................25
    2.2 电力系统的确定............................................................................................................................25
      2.2.1 电力拖动系统的选择概述.....................................................................................................25
      2.2.2 电动机的对照、选择.............................................................................................................26
      2.2.3 电动机的结构形式.................................................................................................................28
    2.3 电动机事情制的分类....................................................................................................................28
    2.4 电动机的调速、启用、制动.........................................................................................................29
第三章.  电气控制电路中的掩护环节......................................................................................................31
    3.1 主要的掩护种类和原理................................................................................................................31
     3.1.1 过载掩护...................................................................................................................................31
     3.1.2 短路掩护...................................................................................................................................32
     3.1.3 限位掩护...................................................................................................................................32
     3.1.4 电气互锁与自锁.......................................................................................................................33
     3.1.5 过负荷掩护...............................................................................................................................33
第四章.  磨床的电气控制设计..................................................................................................................34
    4.1 设计概述........................................................................................................................................34
    4.2 控制电路的特色............................................................................................................................35
    4.3 交流控制电路分析........................................................................................................................35
    4.4 电磁吸盘励磁于退磁的控制........................................................................................................37
     4.4.1 电磁吸盘励磁控制...................................................................................................................39
     4.4.2 电磁吸盘退磁控制...................................................................................................................40
参照文献.......................................................................................................................................................41

 


上一源码:基于单片机的多功能转速表设计(含毕业论文、设计源码)
下一源码:全数字化双闭环可逆直流PWM调速系统的毕业设计(含毕业论文、设计源码)

下载地址    

 • 某小区的智能化系统设计(含毕业论文、设计源码)

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!